Özel Güvenlik Personellerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Özel Güvenlik personelin seçiminde öncellikli olarak çalışacak kişinin sicil kaydına bakılmalıdır. Herhangi bir suç kaydı; gasp, şiddet, kaçakçılık, alıkoyma, hırsızlık, v.b. suçlara karışmamış olması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Personeli alımında uyuşturucu madde v.b kullanmamış ve kullanmıyor olmasına bakılmalıdır.

Özel Güvenlik Personelinin psikolojik yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kolluk kuvvetlerinin bir ayağı olan Özel Güvenlik alanında günümüzde yoğun çalışma şartları, insan sirkülasyonu sebebiyle sürekli tetikte ve hazır olmak durumunda kalacağı için stres kontrolünü sağlayabilmeli ve dış etkenler tarafından gelebilecek etkilere/saldırılara karşı atik ve kontrollü olarak başa çıkabilecek birey olmasına dikkat edilmelidir. İnisiyatif alabilecek, özverili ve deneyimli personel tercih edilmelidir. Özel Güvenlik Personelinin aile yaşam şartları ve yapısı da incelenmedir.

Özel Güvenlik personellerinin yetkinlik düzeyleri, Özel Güvenlik Sertifikasının ve gerekli belgelerin tamamının eksiksiz ve yeterli olduğundan emin olunmalıdır.

Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir Diyorsanız;

Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak görev yapmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi görev alanı ve sorumluluk bölgesinde; mesai saatleri içerisinde Kamu Genel Kolluk yetkilerine sahiptir.

Özel Güvenlik Görevlisi kimlik sorabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi üst araması yapabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi dedektör, X-ray gibi arama cihazlarından arama yapmakla birlikte, suç aleti sayılabilecek, tehlike unsuru olabilecek veya delil olabilecek eşyaları Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmek şartıyla emanete alabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi giriş – çıkış kontrolünü sağlayarak, ziyaretçilerin kayıtlarını tutabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi kanunen kendilerine direnilmesi durumunda zor kullanabilir ve kelepçe takma yetkileri vardır.

Özel Güvenlik Görevlisi sorumluluk bölgesinde, haklarında arama kararı bulunun kişileri alıkoyabilir ve Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirme yetkisine sahiptir.

Özel Güvenlik İzni;

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya silahlı/silahsız güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine müracaat edilir ve ilgili komisyonun denetimi ve valiliğin izniyle alınır.

Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

(Değişik) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valilik onayı ile sona erdirilebilir.

Özel Güvenlik Hizmeti Almak İstediğiniz Firmalardan;

Her sektörde olduğu gibi Özel Güvenlik Hizmet alanında da firmaların iyisi ve kötüsü mevcuttur. Güvenlik hizmeti alırken iyiyi ve kötüyü ayırt edebilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç hususa değinmek ve hizmet almak istediğiniz de araştırma yapabileceğiniz alanları belirtmek isteriz.

  1. Özel Güvenlik hizmeti verebileceğine dair yetkili makamlardan temin edilmiş olan izin belgesini isteyiniz.
  2. Ticari sicil gazetesi ve İmza sirkülerini talep ediniz.
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları olup olmadığına ilişkin belge isteyiniz.
  4. Personele görev yeri talimatlarının verildiğine emin olunuz.
  5. Firmanın referanslarını bakınız.

Güvenilir ve Kaliteli Özel Güvenlik Firması ararken referanslar yol gösterici olabilir. Geçmiş deneyimleri ve şeffaflığı doğru bir firma ile anlaşma yoluna girmenizi sağlayacaktır.

Noter tasdikli evrak, belge ve sertifikaları (faaliyet belgesi, resmî gazete yayını v.b) görmek, iyi ve güvenilir bir firmadan hizmet alacağınıza dair önemli kriterlerdir.

Özel Güvenlik Hizmeti Veren Firmaların Yapması Gerekenler Nelerdir?

Hizmet verilecek alanların (Site Güvenliği, Fabrika Güvenliği, Plaza Güvenliği, Okul Güvenliği, Otel Güvenliği, v.b) incelenmesi sonucu; personel sayısı belirlenmeli,

Silahlı Özel Güvenlik veya Silahsız Özel Güvenlik ihtiyacına göre fizibilitesi yapılmalıdır,

Vardiya çizelgesi hazırlanmalı, buna uygun bildirimler yapılmalı ve ayarlanmalıdır,

Belli bir süre önce personel izinlerinin ayarlanıp çalışması yapılmalıdır; iş aksaklığı yaşanmaması adına yerine geçici Özel Güvenlik personeli temin edilmelidir.

Personel giyim ve teçhizat ihtiyaçları karşılanıp, gerekli eğitimlerin; hizmeti sağlayan firma tarafından karşılandığına emin olunmalıdır.

Personellerin denetimi ve işleyiş takibinin belirli aralıklarla yapılıyor olması, sağlıklı bir hizmet aldığınızın kanıtı olacak niteliktedir. Taahhüt edilmesi bir güvence yaratacaktır.

Özel Güvenlik Hizmeti Veren Yerlerin;

Konumu, acil müdahale ya da ekip takviyesi gerekliliği gibi durumların oluşabilmesi sebebiyle önemli bir unsur olmaktadır.

Tekirdağ bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

Çorlu bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

Çerkezköy bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

İstanbul bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

Tuzla bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

Kocaeli bölgesinde Özel Güvenlik Hizmeti almak için,

Şube ve irtibat ofislerimizden iletişime geçebilirsiniz, incelemek için lütfen tıklayınız.