Turizm Sektörü ve Otel Güvenliği

Otellerin konaklayanlar açısından, öncelikle güvenli, sağlıklı, kaliteli ve konaklayanları mutlu eden niteliklere sahip olması gerekmektedir. Otellerin tercih edilmeleri için aranan kalite standartlarının oluşturulması önemlidir. İnsan ihtiyaçlarının başında, temel ihtiyaçlardan hemen sonra güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız sosyal, kültürel, eğitsel ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmeniz mümkün olmaz.

Turizm sektörünün paydaşları olan otel, pansiyon, turistik tesisler, liman, marina, müzeler ve ilgili diğer kültürel, tarihi bina ve tesislerin güvenliği için kapsamlı risk ve tehdit analizi ile denetimler yapılması, olası güvenlik tehditlerinin ortaya konularak güvenli turizm ikliminin oluşturulması gerekiyor.

Bu noktada otel iklimini oluşturan bileşenlerin ve paydaşların eğitim, denetim ve bilinçlendirilmesi önemli bir farkındalık sağlıyor.

İdari ve güvenlik personeli, turist, ziyaretçi, müşterilere yönelik eğitim, özel güvenlik görevlendirilmesi, özel güvenlik yapılarının denetimi, kritik altyapının korunması açısından çok önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. 

Mevcut güvenlik yapısının ve bu hizmeti sağlayan kurumun durum ve temaslarının kontrol ve denetiminin yapılması gerekmektedir.  

Turizm sektörü ve Otel özel güvenlik hizmeti sağlanırken görevlilerinin profesyonel olmalarını sağlayacak, bilgi, görgü ve yeteneklerini belirtir ölçüleri sıralayacak olursak;

 • Fiziken dayanıklı olmak,
 • Nezaket kurallarına uygun davranmak,
 • Sorumluluk almaya, liderlik etmeye, başkalarını yönlendirmeye istekli olmak,
 • Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye hazır ve istekli olmak,
 • Dürüst olmak, etik kurallara bağlı olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ancak bağımsız karar vermeye yetkin olmak,
 • İletişim becerilerine sahip olmak,
 • Problemleri önceden sezebilmek, ani gelişen riskleri belirleyebilmek ve uygun şekilde yönetebilmek,
 • Kısa süre içinde bir olayın veya nesnenin detaylarını algılayabilmek,
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini başkalarının doğru anlayabileceği şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilmek,
 • Sözlü ve yazılı mesajları kolayca algılayabilmek ve aynı şekilde başkalarına aktarabilmek,
 • Dikkatini uzun süreler boyunca, bir noktaya odaklayabilmek,
 • Sorunlara mantıklı çözümler bulmak üzere genel kuralları özel durumlara uygulayabilmek, diğer taraftan dağınık bilgi parçacıklarını birleştirerek, daha geniş resmi görebilmek,
 • Olaylar, kişiler, nesneler, kelimeler ve resimler arasındaki farkları kolayca algılayabilmek, bunları tanımlayabilmek ve ifade edebilmek,
 • Sesler arasındaki istikamet, ton ve seviye farklılıklarını kolayca ayırt etmek, bir ses yığının içindeki belirli bir sesi takip edebilmek ve bu sesleri tanımlayabilmek,
 • Beş duyusuyla edindiği bilgileri gerektiğinde tekrar hatırlayabilmektir.

Profesyonel bir şekilde uygulanacak turizm ve otel güvenliği politikası, yerli ve yabancı turistleri kapsayan her iki kesimin gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların (otel, pansiyon, turistik tesisler, liman, marina, müzeler v.b.) kalitesini yükseltecek ve marka değerini artıracaktır. Tüm bu sebeplerle uzman işgücü ve denenmiş güvenlik politikaları ile Alya Güvenlik tüm güvenlik ihtiyaçlarınıza yönelik aradığınız çözümü size sağlayacaktır.